14 June 2024

Foto Sarus

Photos by Sarus

infraroodverwarming plafond

Hoe verwarm ik mijn huis zonder gas?

Dit artikel gaat over het verwarmen van je woning zonder het gebruik van aardgas. Daar zijn diverse mogelijkheden voor. Niet alle alternatieven genereren echter genoeg warmte om je hele woning goed te verwarmen en dan is dus een combinatie nodig.

Alternatieven voor verwarmen zonder gas

Wat zijn zoal alternatieven om je woning zonder gas te verwarmen? We noemen hier:

  • open haard
  • hout-, biomassa- of pelletkachel
  • warmtenet
  • warmtepomp
  • infraroodverwarming

We beperken ons in dit artikel tot de laatste drie alternatieven: warmtenet, warmtepomp en infraroodpanelen.

infraroodverwarming plafond

Warmtenet

We bedoelen hier wijk- of stadsverwarming. Qua CO2-emissie is een warmtenet een goede oplossing, als er restwarmte voor wordt gebruikt, zoals van een fabriek, elektriciteitscentrale of een datacenter. Hoewel de restwarmte kan worden opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen, kan die duurzaam worden genoemd, omdat het een bijproduct is dat anders ongebruikt blijft. Door een pijpleiding stroomt warmte langs je woning en met een warmtewisselaar wordt een gesloten watercircuit opgewarmd, dat door je huis gaat.

Warmtepomp

Een warmtepompinstallatie gebruikt de bodemwarmte voor verwarming. Dat kan zijn een gesloten of een open systeem. Bij een gesloten systeem gaat water door een buizensysteem in de grond en neemt daar warmte op. Die warmte wordt door een warmtepomp weer boven de grond afgegeven. Bij een open systeem wordt er grondwater opgepompt, waaraan in een warmtepomp warmte wordt onttrokken. Het afgekoelde water gaat de grond weer in. Een warmtepompinstallatie is in het algemeen onvoldoende om een compleet huis goed te verwarmen.

Infraroodverwarming

Verwarming met infraroodpanelen is een vorm van elektrische verwarming. Met elektriciteit wordt in panelen infraroodlicht geproduceerd. De uitwerking daarvan is vergelijkbaar met zonnestralen. Infraroodverwarming plafond warmt niet de lucht op, maar voorwerpen waarop dat terechtkomt. De voorwerpen verwarmen vervolgens de lucht. Infraroodstralen zijn heel gericht en hebben een beperkte reikwijdte. Om een hele ruimte te verwarmen, zijn er daarom meerdere panelen nodig. Het plafond kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de bevestiging van panelen.